لوازم خانگی

غرفه های لوازم خانگی مجتمع زمرد

با توجه به اینکه برای خرید لوازم مورد نیاز منزل وآشپزخانه می بایست به مرکز شهر رفت و آمد نموده و مشکلات زیادی از قبیل ترافیک وجود دارد این نیاز با وجود کالاهای مورد نیاز وتنوع در لوازم منزل در این مجتمع با آسودگی خیال وقیمتی مناسب کالای مورد نظر خود را خرید نمایید.