معرفی مجتمع تجاری زمرد مشهد


ماهیت مجموعه تجاری و اداری زمرد که مستعد جوابگویی واقعی نیازهای ساکنین منطقه میباشد مبتنی بر مرکز خرید، واحدهای تجاری و واحد های اداری میباشد که مشتمل بر 50 واحد تجاری به مساحت های 18 تا 70 مترمربع و 50 واحد پارکینگ اختصاصی و 25 واحد اداری به مساحت های 40 تا 70 مترمربع و 25 واحد پارکینگ اختصاصی می باشد که با هدف ایجاد محیطی ایده آل برای کسب کار و محلی مناسب جهت خرید کالا و گذراندن اوقات فراغت، در ابتدای خیابان صیاد شیرازی، حدود 10 سال، در خدمت مردم می باشد.

متن کامل معرفی مجتمع تجاری اداری زمرد مشهد

امکانات مجتمع تجاری اداری زمرد

building
50

واحد تجاری

parked-car
30

پارکینگ

man-in-office-desk-with-computer
25

واحد اداری

select
2500

مساحت تجاری

select-1
1800

مساحت اداری