مجتمع تجاری زمرد
1397-04-16

پنج اصل «چیدمان» در مجتمع‌ های تجاری

افزایش روزافزون رقابت در بازار ساخت‌و‌ساز مجتمع‌های تجاری، ضرورت برنامه‌ریزی پیش از ساخت را، بیش از پیش، نمایان کرده است. یکی از مسائلی که در برنامه‌ریزی پیش از ساخت باید مورد توجه جدی قرار گیرد، انتخاب اصناف مناسب و چیدمان آنها در واحدها و طبقات مختلف یک مجتمع تجاری است. اهمیت این موضوع تاحدی است که درصورت تصمیم‌گیری نامناسب درمورد […]
1397-04-16
مجتمع تجاری زمرد

تاثیر مجتمع های تجاری چند منظوره بر جامعه پذیری شهروندان

روان شناسی اجتماعی و اجتماعی شدن از دیرباز در جامعه بشری مطرح بوده است. نظریه های جامعه پذیری از زمان افلاطون با کتاب جمهوریتش و تئوری های فارابی در حوزه روان شناسی اجتماعی، تا به امروز که علوم اجتماعی رشد و توسعه قابل ملاحظه ای پیدا کرده و به شاخه های متعددی تقسیم شده مطرح بوده است. جامعه شناسی را […]
1397-04-16
مجتمع تجاری زمرد

ویژگی های یک مجتمع تجاری موفق

مجتمع های تجاری امروز به عنوان یگانه از پر رفت و آمدترین محیط‌ های عمومی به احصاییه می رود . هر روز صدها و هزاران تن برای خرید و تفریح و لذت به همتافت های تجاری می روند . اما همه مجتمع های بازرگانی در جذب مخاطب و مشتری کامیاب نیستند . در این مقاله نقش عوامل مختلف در شکل […]